Čemu bomo namenjali pozornost v letu 2014?

Aktualno

Čemu bomo namenjali pozornost v letu 2014?

Poseganje v pravice najrevnejših je priljubljena metoda vseh slovenskih (nesposobnih ) politikov. Politikom bomo morali dopovedati, da je rešitev slovenskih stisk in hkrati dokazovanje njihovih političnih sposobnosti predvsem v zmanjševanju razlik med prebivalstvom in ne obratno. Težo recesije bi morali na svojih plečih nositi predvsem tisti, ki so znatno pripomogli k temu, da je pri nas slabše kot drugje po Evropi. Svoja prizadevanja moramo v ZDUS v letu 2014 usmeriti predvsem v združevanje in aktivacijo našega članstva in povezovanje z drugimi seniorskimi organizacijami ter s sindikati v obrambi pravic starejših v Sloveniji, intenzivno se moramo posvetiti iskanju dodatnih virov za naše delo, zlasti za aktivnosti obrambe naših pravic in pomoči vrstnikom v stiski, prav tako pa se moramo zelo aktivno posvetiti problemu vzdržnosti sklada vzajemne pomoči, saj smo lani prvič v zadnjih dveh desetletjih pričakali večje izplačilo posmrtnin, kot so bila vplačila članarin. Sklad je pomemben za naše članstvo in za ugled naše zveze v slovenskem prostoru, zato se bomo morali v letu 2014 lotiti učinkovitih metod pridobivanje novega članstva.

Od govorjenja moramo preiti k učinkovitim dejanjem za obrambo naših pravic. »Vi na vrhu,« mi je dejal pred dnevi eden od odličnih predsednikov naših društev, »morate narediti več za obrambo naših pravic. Več morate hoditi na vlado in v parlament, se pogovarjati s političnimi strankami«. »Koliko pa menite, da nas je,« sem ga vprašala , »predsednica in dva podpredsednika in ob nas še 8 do 10 strokovnjakov entuziastov, ki nam pomagajo v bojevanju s tistimi, ki imajo moč. A še te odganjate, ko sprašujete, koliko denarja dobijo za sejnine, če jih sploh dobijo, ko tarnate, koliko je potnih stroškov, pri tem pa vsi razdajajo svoje strokovno znanje in izkušnje ter sposobnosti komuniciranja s tistimi, ki odločajo, ne da bi pričakovali plačilo za svoje strokovno delo«. Saj tudi mi delamo zastonj, boste porekli, a to so strokovnjaki, ki bi lahko svoje znanje in izkušnje dobro prodali, pa načrtno in iz prepričanja želijo pomagati vsem, ki so potrebni pomoči. Da, tudi številni funkcionarji društev ste strokovnjaki na področjih, kjer ste ustvarjali, ko ste bili zaposleni. A na moje številne prošnje, da strokovnjaki pošljete svoje življenjepise, da bomo imeli več strokovne pomoči za delo s politiki, pa ste se odzvali v zelo skromnem številu. Od slabonamernih slišim tudi očitke, da v nadzorne svete in skupščine pošiljam le svoje prijatelje. To je res, saj smo maloštevilni, ki zagovarjamo interese starejših v vladi in parlamentu, v sedmih letih, kar se družimo na ZDUS, res postali prijatelji. Tudi zaupam jim, saj so v teh letih dokazali svojo strokovnost, srčnost in pripravljenost za napore, ki jih zahteva neprestano oprezanje za težavami, ki nam jih bodo zakuhali politiki, pa bitke z vladnimi uradniki, ki po pravilu nimajo posluha za potrebe starejših, in pri pisanju strokovnih besedil, ki jih neprestano pošiljamo na vlado in v parlament in jih posredujemo tudi vam v našem ZDUS plusu in na spletnih straneh.

Vabim vse, ki želite, da vrh ZDUS naredi več za starejše, da se nam pridružite! Vsi imamo samo dve roki in dve nogi in 12 do 20 ur časa na dan, ki pa ga moramo posvečati tudi svojim družinam, saj smo se prijateljem že tako odrekli.

Če hočemo biti učinkoviti, potrebujemo organizirano pomoč vsega našega članstva, zlasti pa več prizadevnosti funkcionarjev v društvih pri organizaciji odpora in pritiska na politike. V zdajšnjem času bo učinkovit le načrten, množičen in dolgotrajen pritisk na tiste, ki odločajo. Imamo jih doma, v svojih soseščini, pa jih ne znamo ali nočemo izkoristiti. Kot pravi Miro Cerar mlajši, bomo morali sami sebi pripisati posledice naše neaktivnosti in odpora do pritiskov na politike.

Mateja Kožuh Novak

aktualno vse

-