Bomo podprli pobudo civilne družbe?

Aktualno

Bomo podprli pobudo civilne družbe?

Karel Erjavec je izpolnil predvolilno obljubo: predlog zakona o spremembi zakona o volitvah v državni zbor, ki so ga pripravili prof. dr. Ivan Kristan, prof. dr. Miran Mihelčič, Emil Milan Pintar in Branka Kastelic in smo ga marca 2013 s 5.700 podpisi spravili v državni zbor, je v novembru prišel na sejo državnega zbora. Stranka DeSUS je celo vložila amandmaje, ki jih je na mnenje strokovne službe vlade in strokovne službe državnega zbora o zakonu pripravila naša ekspertna skupina.
 
Kot vsak zakon je tudi ta pred sejo parlamenta obravnaval pristojni odbor. Poslanec SDS Branko Grims, ki je nadomeščal kolegico, je že na začetku seje poudaril, da njegova stranka sicer podpira zakon in predlaga, da naj bi razpravo  
 
Člani odbora za notranjo politiko,
javno upravo in lokalno samoupravo
Kot vsak zakon je tudi tega pred sejo parlamenta obravnaval pristojni odbor, to je odbor za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo, v katerem sedijo Kozlovič Tatjana, SMC, Ban Urška, SMC, Gorenak Vinko, SDS, Kopmajer Benedikt, DeSUS – namesto njega je bil prisoten Franc Jurša, Markež Klavdija, SMC, Sluga Janja, SMC, Vrtovec Jernej, ZL, Muršič Bojana, SD, Brinovšek Nada, SDS, Jenko Jana, DeSUS – namesto nje je bila prisotna Marija A. Kovačič, Lah Zvonko, SDS, Matič Dragan, SMC, Franc Trček, ZL, Dobovšek Bojan, SMC, Bah Žibert Andreja, SDS, Koleša Anita, SMC, Lissec Tomaž, SDS, Jani Möderndorfer, ZAB in Verbič Dušan, SMC.
 
o njem preložili, da bi tako imeli čas za temeljito analizo zakona in za pripravo zakona o volilnih enotah in okrajih, ki ga je treba prav tako nujno sprejeti. Zakon je podprl tudi poslanec Vinko Gorenak.

Prispevki strokovne službe vlade RS pa niso bili korektni in zavajajoči. Prispevki poslancev koalicije so bili po eni strani polni podcenjevanja prebivalstva, volivcev in slovenskih seniorjev, na drugi strani pa polni opravičil, da predloga ne poznajo dobro! In vendar so zakon zavrnili kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.
 
Naši strokovnjaki so navedli več tehtnih argumentov, ki so vrsto poslancev koalicije – ti so očitno prišli že vnaprej pripravljeni, da morajo zakon zavrniti – nedvomno spravili v stisko. Sama sem poslance le opozorila, da ni primeren njihov odnos do starejših strokovnjakov in do pobud civilne družbe, da so strokovnjaki v vladi in parlamentu učenci prof. dr. Kristana in prof. dr. Mihelčiča, da zato niso nič bolj kompetentni za pripravo zakona kot onadva in da so imeli 18 mesecev časa, da zakon preštudirajo in pripravijo tudi zakon o volilnih enotah in okrajih.
 
Nazadnje je zmagala prebivalstvu tako osovražena strankarska disciplina, saj so z 9 glasovi za in 8 proti sprejeli odločitev, da je zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanca DeSUS sta to omogočila, ker sta se vzdržala glasovanja.
 
Zdaj potrebujemo pomoč vseh, ki ste se potrudili in zbirali glasove, ki podpirate naša prizadevanja, da postane državni zbor predstavnik volivcev in ne več predstavnik bogate elite.
 
V sredini tega glasila boste našli dopisnice z že natisnjenim besedilom, izrežite jih, napišite nanje priimek in ime poslanke ali poslanca, ki si ga boste izbrali, in se podpišite. Lahko pripišete tudi kaj svojega. Nalepite znamko za 34 centov in jo do petka, 14. novembra, oddajte na pošto.
 
Novembrska seja državnega zbora bo 19. novembra, na njej pa bodo poslanci državnega zbora glasovali za odločitev ali proti odločitvi svojega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo. Prepričajmo jih, da nas je veliko, ki podpiramo spremembo volilne zakonodaje in ki od poslancev pričakujemo, da bodo obravnavo zakona preložili na drugo sejo, vmes pa omogočili vladnim, parlamentarnim in strokovnjakom civilne družbe, da zakon še enkrat temeljito pregledajo in da dopolnijo ter napišejo tudi zakon o volilnih enotah in okrajih.
 
 
Ne pozabite - vsak od nas se je dolžan potruditi za boljši jutri naših otrok in vnukov!

aktualno vse

-