Komisije ZDUS

Komisija za bivanjski standard

Komisija za pokojninsko politiko

Komisija za gospodarstvo in turizem

Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve

Komisija za kulturo

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Komisija za tehnično kulturo

Komisija za zdravstveno in socialno varstvo

Ekspertna komisja za mednarodno sodelovanje

Ekspertna komisija za zdravstvo
 

Organi ZDUS
Komisije ZDUS
Komisija za bivanjski standard
Komisija za gospodarstvo in turizem
Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
Komisija za kulturo
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
Komisija za tehnično kulturo
Komisija za zdravstveno in socialno varstvo
Ekspertna skupina za zdravstvo
Pokrajinske zveze
Društva in klubi