Organiziranost zveze

Temeljna oblika organiziranja Zveze društev upokojencev Slovenije so društva upokojencev, ki združujejo člane - z nekaj izjemami - po krajevnem principu. DU se povezujejo v pokrajinske zveze društev upokojencev (Osrednjeslovenska, Južnoprimorska, Severnoprimorska, Gorenjska, Dolenjska, Celje, Koroška, Šaleška, Zgornjepodravska, Pomurska, Spodnjepodravska, Zasavska in PZDU Posavje), ki so bile ustanovljene kot povezovalni člen med društvi upokojencev in Zvezo društev upokojencev Slovenije kot osrednjo upokojensko organizacijo v državi.

V Zvezo društev upokojencev Slovenije je bilo 2011 vključenih 507 društev upokojencev, ki združujejo 228.405 članov.

ZDUS ima 15 komisij, v katerih so zbrani naši upokojeni najboljši in najuglednejši strokovnjaki, in so možgani organizacije.

Shema ZDUS


Organi ZDUS
Komisije ZDUS
Pokrajinske zveze
Društva in klubi