Predstavniki DU, vabljeni na posvet v Delfin!

Aktualno

Predstavniki DU, vabljeni na posvet v Delfin!

Predstavniki DU, vabljeni na posvet v Delfin!

Teče osmo leto, odkar sem s sodelavci, predsedniki pokrajinskih zvez, prevzela vodenje naše velike zveze. Skupaj lahko pokažemo kar nekaj rezultatov! Lotili smo se več velikih in drznih projektov, ki so nam prinesli nove izkušnje, pa tudi marsikatero stisko in kako grenko spoznanje in razočaranje. Marsikdaj ob izjavah funkcionarjev DU, kaj neki počnemo v Ljubljani, kam dajemo zbrani denar, zakaj ga društva in pokrajine ne dobijo več (še nikoli ga od zveze niso dobila ne društva ne pokrajine toliko kot prav v minulih štirih letih – res pa je, da samo ta še daleč ne krijejo potreb na vseh treh ravneh).

V Sloveniji se na vsakem koraku srečujemo z diskriminacijo starejših. Prav včeraj je izjavil eden vodilnih politikov (kar v moji prisotnosti!), da upokojeni strokovnjaki ne morejo biti ministri, ker jim po upokojitvi pade delovna zmogljivost. Pri tem pa se niti toliko ne potrudijo, da bi pogledali čez mejo, kakšna je starostna struktura politikov v uspešnih državah.

Gonja proti starejšim, ki da s pokojninami jemljemo kruh svojim otrokom in vnukom, kar počnejo mnenjski voditelji, mediji in politiki zadnjih 20 let, je v državi, kjer hitro narašča število starejših, izjemno neprimerna in nevarna izjava. Naš odgovor je in mora biti le v krepitvi naše zveze in v dobrih zagovornikih naših pravic.

Starejši nas kar naprej kličejo, naj kaj naredimo zanje. Časi so težki in bodo še težji. Slovenija se je preveč zadolžila, politika je dovolila podjetnim, da so državo osiromašili, odnesli denar v tujino in zakockali veliko skupnega premoženja. Zgolj peščica prostovoljk in prostovoljcev na vrhu ZDUS bo težko ubranila pravice starejših. Vsak dan bolj se kaže potreba po sodelovanju članstva v obrambi naših pravic. Kako bomo motivirali naše članstvo, da se nam bo množično pridružilo pri tem? Kako bomo zagotovili več sredstev za programe aktivnega staranja in medsebojne pomoči starejših? Kako daleč naj se spustimo v sodelovanje s političnimi strankami? Kje naj dobimo dodatna sredstva za naše programe? Kako pritegniti v naše vrste mlajše upokojenke in upokojence? Kako rešiti problem sklada vzajemne pomoči? V katero smer naj v prihodnje razvijamo našo veliko zvezo?

Vse to so vprašanja, ki zahtevajo resen razmislek in modre odločitve, zato jih vodstvo ZDUS želi pretehtati s predsedniki DU. Na zboru članstva, bil je v drugi polovici avgusta, smo se odločili, da v novembru letos povabimo v hotel Delfin v Izoli na tridnevni posvet vse predsednike DU, aktivov in zvez. Posvetov bo deset. Razpored bomo poslali že v septembru. Posveti bodo od 3. novembra do 3. decembra. Za Primorce, če se bodo strinjali, bomo poskušali pripraviti posvet v Rogaški Slatini, da jim približamo možnost letovanja v naši vili na celini. Poskrbeli bomo za avtobusni prevoz. Vse predsednike društev pa prosim, da se udeležijo posveta. Če sami ne morete priti, pošljite najbližjo sodelavko ali sodelavca.

aktualno vse

-