Naj bo srečno 2016!

Aktualno

Naj bo srečno 2016!

Avtonomni demografski sklad, zakon o dolgotrajni oskrbi in vsaj minimalna rast pokojnin so tri najbolj pomembne želje, ki v iztekajočem se letu ostajajo neuresničene. Prizadevanja naše organizacije, da bi politiki in drugi odločevalci in določevalci razvoja končno prepoznali odločujoč pomen uresničitve omenjenih želja, ki so se v letih odlašanja spremenile v potrebo celotne družbe, so bila spet neuspešna. Seveda nismo in ne bomo obupali, še močneje se bomo borili za udejanjanje medgeneracijske solidarnosti in sožitja. Ne gre le za nas, starejše, gre za vse prebivalce Slovenije! Boleče je spoznanje, da vse več ljudi v naši državi živi pod ali tik nad pragom revščine, še posebej starejših. Da je od pokojnin vse bolj odvisna tudi eksistenca mladih, kar posledično vpliva na še nižji standard starejših. Da je vse več naših vrstnikov, ki živijo osamljeni, bolni, revni, lačni … Zato smo neizmerno ponosni na naše požrtvovalne prostovoljce, ki v sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami prinašajo v njihov vsakdan žarek upanja in topline. A že se porajajo naslednja vprašanja: kako naprej in kaj lahko pričakujemo od leta 2016? Nam bo bolj naklonjeno? Bomo glede na pozitivno gospodarsko rast res dosanjali sanje o urejeni dolgotrajni oskrbi, začetku delovanja demografskega sklada, rednem usklajevanju pokojnin in izplačevanju regresa za vse upokojence? Tudi o tistih prejemkih, ne samo upokojencev ampak vseh upravičencev, v katere je grobo zarezal zakon o uravnoteženju javnih financ?
 
Seznam nujnih potreb, za katere ne moremo reči, da so samo želje, je vse daljši. Ob vsej skromnosti so zaradi neuresničenih obljub v letu 2015 naša pričakovanja v letu, ki je pred nami, večja. Ob tem si vendarle dopuščamo upati, da bomo vsi skupaj premogli dovolj vztrajnosti in poguma, politiki pa tudi dovolj modrosti, strokovnega znanja in volje, da načrtovane in že začete projekte končamo v čim krajšem času v dobro vseh državljanov.
 
Želimo si, da bi bilo prihajajoče leto tako starejšim kot vsem generacijam bolj naklonjeno. Vsi pa si želimo tudi normalizacijo razmer na nemirnih območjih, ki zaradi neznosnih več let trajajočih razmer generirajo vedno nove pregnance, ki iščejo varno zatočišče v raznih delih za njih bolj prijaznega sveta.
 
Vsem skupaj želim mirno, prijazno in zdravo novo leto 2016.
Anton Donko, predsednik ZDUS

 

aktualno vse

-