O ZDUS

ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije - deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (230.000 članov) in društev (preko 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organiziran na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju.

Za vse aktivne seniorje Slovenije

ZDUS je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. ZDUS ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

Smo člani mednarodnih organizacij EURAG in EUROCARERS. Uspešno izvajamo mnoge nacionalne in mednarodne projekte s področij vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja, borba proti diskriminaciji starejših itd., financirane z različnih EU programov.

V ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljševanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

ZDUS deluje v duhu socialne države, socialnega partnerstva in dogovora.

Cilji: skrb za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanje gmotnega in socialnega položaja svojih starejših, izboljšanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih, izboljšanje medgeneracijskega sožitja, preprečevanje družbene izključenosti starejših, preprečevanje vseh oblik nasilja in diskriminacije starejših, sodelovanje z organi in organizacijami, ki prispevajo k višji kakovosti življenja starejših, aktivno državljanstvo starejših in njihovo vključevanje v vse oblike družbenega dialoga in soodločanja, ki naj v čim večji meri izkorišča njihove delovne in življenjske izkušnje ter znanje, vzpodbujanje medsebojne pomoči starejših, skrb za promocijo zdravja starejših, aktivno staranje in vseživljenjsko učenje.

Po zatišju preteklega desetletja, ko je moč našega gospodarstva rasla, smo prebivalci Slovenije, zlasti upokojenci, tiho pristali, da nam pokojninska reforma polagoma zmanjšuje pokojnine. Pričakovali smo, da se bo toliko opevana slovenska zgodba o uspehu prej ko slej poznala tudi v naših žepih. Recesija pa je grobo izpostavila dejstvo, da slovenska država varčuje predvsem na žepih najrevnejših, kamor spadajo poleg brezposelnih prav najstarejši prebivalci Slovenije. Več kot polovica vseh upokojencev v Sloveniji se je znašla na robu revščine.

To stanje je spremljalo prve korake nove ekipe zveze upokojencev, ki se vse od prevzema vodstva bori za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.